Aanwezigheid beoefenen

Diamond Logos Nederland
Nijmegen

Aanwezigheid is de grond die alles draagt en doordringt.

Dit veld van aanwezigheid is zowel basis voor ons als voor het universum als geheel.  Het is de altijd aanwezige grond voor de dans van het leven. En een tweede, bijzondere eigenschap van aanwezigheid: het zet al je ervaringen in het licht. Je leven is niet langer een moeizaam geploeter, maar voelt licht en rijk.

 

Je lichaam voelen

Een krachtige manier om aanwezig te raken is via ons lichaam. In ons denken zijn we meestal in het verleden of in de toekomst. Ons lichaam is altijd hier en nu. We zijn het meest in ons lichaam door te sensen. Sensen is de koninklijke manier om meer in ons lichaam te zijn. Aanwezigheid ontstaat door wakker te zijn en onszelf te ervaren. 

Loslaten is een tweede manier om meer gegrond te raken en aanwezigheid te ervaren. De energie gaat dan van ons hoofd naar onze buik. Van drukte in het hoofd naar het gemak bij de onderbuik. Het staat toe dat het hoofd weer helder wordt. 

Aanwezigheid heeft een kalmte en een vanzelfsprekendheid.
 

Echte aanwezigheid geeft een mega-verandering

In het dagelijkse raken we vaak verstrikt in de stroom van gedachtes of in een veelheid van gevoelens of hebben we last van spanningen. We raken overprikkeld of juist verdoofd. We voelen ons opgejaagd of afgemat.

Wanneer we contact maken met aanwezigheid verandert dit radicaal.                                                                            

Vanuit dit veld van aanwezigheid zijn we niet langer verknoopt.

Dit onderliggende veld maakt dat we losgekomen zijn en vrij kunnen waarnemen.

Je kan je helderheid ervaren zonder dat je verstrikt raakt. 

Je kijkt met open ogen naar de wereld.

Je energie is terug; je bent kalm en helder en gevoelig voor wat opkomt. Het lichtvoetige is terug.

Over Diamond Logos Nederland

Mijn naam is Ko Bakker. Ik ben teacher. Ik heb 40 jaar ervaring als psycholoog en bewustzijnstrainer. Ik heb veel ervaring met diepgaande veranderingsprocessen van individuen en groepen. Ik inspireer mensen om in hun kracht te komen. Ik ben ontwapenend en expressief; onorthodox en helder. Ik luister achter de woorden en stimuleer mensen dieper contact te maken met hun innerlijk weten en om hun eigenheid uit te drukken. Belangrijke thema's voor mij zijn aanwezigheid, persoonlijke kracht, contactvolheid en vitaliteit.

 


Ko Bakker

Ko Bakker

Ubbergseweg 78
6522KK Nijmegen

Aanwezigheid beoefenen